Współpraca

Współpraca z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS opiera się na pogłębianiu i szerzeniu wiedzy w zakresie przekładu.

Współpracujemy z Instytutem Lingwistyki Stosowanej Uniwerstytetu Warszawskiego, gdzie będziemy podejmować wspólnie kształcenie tłumaczy języka migowego w dziedzinie przekładu, językoznawstwa, translatoryki, kompetencji międzykulturowych.

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego jest organizacją wspierającą inicjatywę inspide. Jednym z ważniejszych aspektów wsparcia, jakie STPJM zapewnia inspide jest tłumaczenie z Polskiego Języka Migowego na język polski.

Współpraca STPJM z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ma na celu promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej niepełnosprawności i zatrudniania osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie województwa mazowieckiego.

Nasi Przyjaciele