Why is it worth?

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego jest pierwszą organizacją w Polsce zrzeszającą tłumaczy PJM i zajmującą się profesjonalizacją tłumaczenia języka migowego. Członkostwo w STPJM jest potwierdzeniem umiejętności zawodowych i wyrazem zaufania ze strony środowiska tłumaczy PJM. Przynależność do STPJM oznacza dążenie do profesjonalizacji usług tłumaczenia, a zatem tłumaczenia wysokiej jakości w oparciu o etyczne podejście do zawodu i klienta, oraz poszanowaniu języków i kultur tłumaczenia. Po raz pierwszy w Polsce tłumacze należący do STPJM zyskują możliwość rozwoju tak zawodowego, jak i naukowego, a także doskonalenia swoich umiejętności w zorganizowanej współpracy z innymi tłumaczami.

Po raz pierwszy tłumacze PJM mają możliwość czynnego włączenia się w budowę i rozwój środowiska tłumaczy i kształtowania wizerunku tłumacza – profesjonalisty. W ramach działalności w STPJM tłumacze mają okazję nawiązywać i umacniać kontakty zawodowe, wymieniać się doświadczeniami i współpracować z kolegami – tłumaczami, korzystać z wzajemnej pomocy. Dodatkowo, nasi tłumacze mają dostęp do informacji i materiałów przeznaczonych wyłącznie dla członków STPJM.

Nasi Przyjaciele