Dla tłumaczy

EFSLI Print E-mail
There are no translations available.

efsli - EUROPEAN FORUM OF SIGN LANGUAGE INTERPRETERS - EUROPEJSKIE FORUM TŁUMACZY JĘZYKA MIGOWEGO

organizacja, której członkami są stowarzyszenia tłumaczy języka migowego z krajów europejskich. efsli powstało między innymi po to, aby wspierać rozwój profesji tłumacza języka migowego, reprezentować interesy i dbać o wizerunek tłumaczy jako profesjonalistów, inicjować przedsięwzięcia naukowe związane z tłumaczeniem języka migowego.

STPJM zawdzięczało efsli niemałe wsparcie jeszcze zanim powstało. EFSLI obserwowało i kibicowało naszym staraniom związanym z zakładaniem stowarzyszenia. Od początku wspierało naszą niezależność jako organizacji zawodowej tłumaczy - w tej sprawie otrzymaliśmy nawet od efsli specjalny list wyjaśniający potrzebę naszej autonomiczności.

Ponadto, od 2008 roku, dzięki specjalnemu funduszowi "zapomogowemu" efsli zwanemu SAF (Special Attendance Fund) możemy uczestniczyć w konferencjach międzynarodowych współorganizaowanych przez efsli i poszczególne stowarzyszenia w różnych krajach Europy. W 2008 roku z pomocą SAF nasz przedstawiciel, jako indywidualny członek efsli, uczestniczył w konferencji w Vorschooten, w Holandii, w tym roku weźmie udział w konferencji w Tallinie, w Estonii. Dzięki obecności naszego przedstawiciela na konferencjach efsli, STPJM zyskało niezwykle cenną wiedzę z zakresu tłumaczenia, nowych rozwiązań translatorycznych, i informacji niezbędnych w rozwoju tłumaczenia języka migowego w Polsce.

Natomiast od 2009, kiedy STPJM zostało pełnoprawnym członkiem efsli, nasi tłumacze rok rocznie wyjeżdżają na konferencje organizowane przez poszczególne kraje członkowskei efsli. Byliśmy już w Estonii (2009), Szkocji (2010), Włoszech (2011), Austrii (2012), Słowenii (2013) oraz Belgii (2014). Ogromnym zaszczytem dla nas jest organizowanie kolejnej konferencji, tym razem w naszym kraju, w Warszawie, planowanej na wrzesień 2015 r. Dzięki obecności naszych przedstawicieli na konferencjach efsli, STPJM zyskało niezwykle cenną wiedzę z zakresu tłumaczenia, nowych rozwiązań translatorycznych, i informacji niezbędnych w rozwoju tłumaczenia języka migowego w Polsce.

Dzięki członkostwu w efsli, STPJM może czerpać korzyści płynące z przynależności do tak prężnej i prestiżowej organizacji, między innymi posiada prawo głosu w sprawach dotyczących tak samego efsli, jak i działań na rzecz rozwoju tłumaczenia języka migowego w Europie.

 

 

www.efsli.org