Wykład "The uses and limitations of sign language corpora" Drukuj Email


Szanowni Państwo,


23 listopada br. (w środę) o godz. 11:30 goszczący w Warszawie prof. Trevor Johnston (Sydney, Australia) wygłosi wykład zatytułowany "The uses and limitations of sign language corpora".

Wykład odbędzie się w sali 207 (II piętro) dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (kampus centralny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Prof. Trevor Johnston to jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie badań nad językami migowymi. Jako dziecko głuchych rodziców jest od najwcześniejszych lat swojego życia użytkownikiem australijskiego języka migowego. Od ponad 30 lat zajmuje się badaniami nad komunikacją wizualno-przestrzenną z perspektywy językoznawstwa teoretycznego i korpusowego, w tym od dziesięciu lat jako profesor Wydziału Lingwistyki na Uniwersytecie Macquariego w Sydney w Australii. Opublikował 10 książek i wiele artykułów (https://www.researchgate.net/profile/Trevor_Johnston/publications).

Co szczególnie istotne, jest jednym z pionierów i najbardziej uznanych autorytetów w zakresie tworzenia korpusów migowych. Prowadzony przez niego projekt zatytułowany „Corpus of grammar and discourse strategies of deaf native users of Auslan (Australian Sign Language)” został sfinansowany z prestiżowego funduszu Endangered Languages SOAS i wraz ze stopniowym upublicznianiem zebranych wyników (które miało miejsce na przestrzeni lat 2008-2012) stał się punktem odniesienia dla wszelkich współczesnych badań korpusowych nad językami migowymi.


W imieniu Pracowni Lingwistyki Migowej UW serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wykład odbędzie się w języku angielskim i będzie tłumaczony na polski język migowy.

 

Źródło informacji: http://www.plm.uw.edu.pl/pl/node/1207