Dla tłumaczy

Relacja z obchodów Dnia Tłumacza Array Drukuj Array  Email


Dnia 30 września na całym świecie obchodzono Międzynarodowy Dzień Tłumacza (International Interpreter’s Day), w Polsce znany jako Hieronimki. Z tej okazji Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego zorganizowało spotkanie poświęcone tłumaczeniu oraz pracy tłumaczy języka migowego. Spotkanie odbyło się w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego – najbardziej znanej w Polsce jednostce uniwersyteckiej,  od dziesięcioleci  zajmującej się kształceniem specjalistów w zakresie przekładu.

 

Tegoroczne spotkanie hieronimkowe to pierwsze wydarzenie zorganizowane przez STPJM z okazji Dnia Tłumacza. Wśród obecnych byli: dyrekcja i pracownicy oraz studenci Instytutu Lingwistyki Stosowanej, przedstawiciele STPJM, Głuche i słyszące osoby zainteresowane tematyką przekładową. W czasie trwania spotkania, w holu głównym budynku Instytutu znajdowało się stoisko STPJM, na którym rozdawaliśmy nasze ulotki, sprzedawaliśmy gadżety, i przy którym można się było dowiedzieć, jak wygląda praca tłumacza języka migowego, jak funkcjonuje stowarzyszenie czy jak się do niego zapisać. Obok stoiska STPJM swoje prace w postaci biżuterii: kolczyków, wisiorków, broszek, o tematyce motylej prezentowała córka naszej koleżanki – Katarzyna Kisil.


Program pierwszej części spotkania  został przygotowany i poprowadzony przez dyrekcję i pracowników Instytutu. Rozpoczął go dyrektor Instytutu, prof. Krzysztof Hejwowski, który wygłosił uroczystą laudację na cześć wybitnego polskiego językoznawcy, prof. Olgierda Wojtasiewicza, uznawanego za ojca polskiej translatoryki. Prof. Wojtasiewicz jest bowiem autorem pierwszej polskiej publikacji traktującej o zawiłościach i wyzwaniach przekładu. W wyrazie uznania dla dokonań prof. Olgierda Wojtasiewicza, jego imieniem została następnie nazwana  sala 220 Instytutu, w której miało miejsce spotkanie hieronimkowe.


Następnie Dorota Karczewska w wyczerpujący sposób przybliżyła zebranym proces kształcenia adeptów sztuki tłumaczenia w Instytucie. Fakt, iż Instytut może się poszczycić przygotowaniem do pracy licznej grupy cenionych na rynku pracy specjalistów w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych wynika przede wszystkim ze różnicowej oferty programowej. Studenci mogą tu zdobywać wiedzę na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich, wybierając opcje, moduły przedmiotów najbardziej dopasowane do swoich zainteresowań. Zajęcia prowadzone są przez  wysokiej klasy ekspertów, którzy wprowadzają studentów w praktyczny świat funkcjonowania rynku przekładowego w Polsce. Już teraz, w procesie nauki studenci korzystają z nowoczesnych technologii  dydaktycznych, a gdy Instytut zmieni siedzibę na ultranowoczesny budynek powstający tuż przy gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, ich kształcenie będzie przebiegać jeszcze sprawniej.


Zgodnie z programem spotkania, po wykładzie Doroty Karczewskiej o swoich wrażeniach z międzynarodowej konferencji EFSLI opowiedzieli członkowie STPJM – Marcin Ruszczyk i Joanna Łacheta. EFSLI to skrót nazwy Europejskiego Forum Tłumaczy Języka Migowego (European Forum of Sign Language Interpreters), organizacji zrzeszającej stowarzyszenia tłumaczy z całej Europy. Od 2009 roku również STPJM jest członkiem EFSLI i uczestniczy w organizowanych corocznie konferencjach. Konferencje te, co rok odbywają się w innym kraju członkowskim. W tym roku, Marcin i Asia pojechali do Włoch. Tam, mieli okazję spotkać słyszących i głuchych tłumaczy z Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Uczestniczyli w wykładach, które w tym roku dotyczyły tłumaczenia na język migowy tekstów pisanych – hasło tegorocznej konferencji brzmiało „Sign translation, sight interpreting meeting at the cross modes. Sign language interpreters as translators.” Poznali metody kształcenia Głuchych tłumaczy na świecie, dowiedzieli się, w jakich miejscach pracują Głusi tłumacze, jakie umiejętności muszą posiadać, jakie aspekty tłumaczenia tekstów pisanych są szczególnie ważne w ich pracy.


Po krótkiej przerwie, rozpoczęła się druga część spotkania. Członek STPJM, Michał Łach przedstawił prezentację na temat Głuchych tłumaczy. Rozpoczął od historii z XVIII wieku, w której pomoc Głuchego tłumacz okazała się zbawienna dla głuchej kobiety oskarżonej o zamordowanie dziecka. Dalej, opisał wymagania, jakie powinna spełniać głucha osoba, chcąca zostać tłumaczem oraz miejsca i sytuacje, w których może pracować. Na koniec wspomniał o unijnym projekcie EuroSign Interpreter, do którego przyłączył się Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Pracownię Lingwistyki Migowej (PLM). Projekt ma na celu opracowanie materiałów dydaktycznych oraz kursów dla tłumaczy Głuchych (choć nie tylko) znających dwa języki migowe. Razem z Polską, w projekcie biorą udział Czechy, Niemcy oraz Wielka Brytania.


Po referacie Michała nadszedł czas na bardziej rozrywkową część spotkania. Organizatorzy przewidzieli quizy dla przybyłych gości, w tym dla tłumaczy języka migowego. W quizie dla osób nie zajmujących się tłumaczeniem języka migowego, pytania dotyczyły języka migowego, historii Głuchych, tłumaczenia, STPJM i były niekiedy trudne, a niekiedy zabawne. Quiz dla tłumaczy sprawdzał przede wszystkim ich wiedzę językową i ogólną. Zwycięzcy zdobyli nagrody w postaci drobnych upominków. Uczestnicy quizów mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę oraz refleks, a widzowie dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy związanych z zawodem tłumacza języka migowego.


Całe spotkanie było tłumaczone na PJM przez tłumaczy STPJM.
Dyrekcji Instytutu Lingwistyki Stosowanej dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu spotkania, a jego uczestnikom za przybycie i wspólne świętowanie.
Zapraszamy na kolejne spotkanie za rok!

 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z Dnia Tłumacza w naszej Galerii.

 

 

Opracowała: Aleksandra Kalata-Zawłocka