Dla tłumaczy

III Europejski Kongres Kobiet Array Drukuj Array  Email

STPJM zadeklarowało wsparcie dla działań Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

 

17-18 września 2011 tłumacze STPJM będą zapewniać obsługę tłumaczeniową III Europejskiego Kongresu Kobiet. Po raz pierwszy, w wydarzeniu skierowanym do polskich obywatelek będą mogły w pełni uczestniczyć przedstawicielki społeczności Głuchych.

 

W imieniu organizatorów oraz własnym zapraszamy Głuche kobiety do wzięcia udziału w III Europejskim Kongresie Kobiet. Będzie to dla Was szansa zabrania głosu (samodzielnie, bądź za pośrednictwem tłumacza PJM) na temat sytuacji kobiet Głuchych w Polsce, ich uczestnictwie w rynku pracy, życiu społecznym naszego kraju, prawach, przywilejach i możliwościach.

Po raz pierwszy, Kongres będzie w całości tłumaczony na PJM, po raz pierwszy również osoby Głuche mogą zgłaszać się do pomocy przy organizacji wydarzenia w charakterze wolontariuszy.

Oczywiście, Kongres Kobiet zaprasza do uczestnictwa w Europejskim III Kongresie Kobiet oraz do współpracy przy organizacji tego wydarzenia również Głuchych mężczyzn, którzy popierają idee równouprawnienia, wyrównywania szans oraz pełnego rozwoju kobiecej części naszego społeczeństwa.

 

Tutaj znajdziecie:

informacje o Stowarzyszeniu Kongres Kobiet: http://www.kongreskobiet.pl

program Europejskiego III Kongresu Kobiet: format PDF