Dla tłumaczy

Warsztaty tłumaczeniowe dla członków STPJM i studentów SPPJM - relacja Array Drukuj Array  Email

Warsztaty tłumaczeniowe dla członków STPJM i studentów SPPJM


Warsztaty prowadzone były przez trenerkę Simone Scholl z Instytutu Niemieckiego Języka Migowego Uniwersytetu w Hamburgu – wieloletnią tłumaczkę, autorkę programów szkoleń z zakresu DGS (pol. niemiecki język migowy).
Prowadząca przedstawiła genezę działalności edukacyjnej w zakresie profesjonalizacji zawodu tłumaczy DGS w Niemczech. Specjalistyczne programy kształcące tę grupę zawodową funkcjonują w tym kraju już od 20 lat. Obecnie, edukacja na poziomie wyższym trwająca 11 semestrów daje uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego DGS.

 


Blok 1 - współpraca głuchych i słyszących tłumaczy PJM


Pierwsza część szkolenia miała na celu przedstawienie roli współpracy słyszących i głuchych tłumaczy w czasie przygotowywania się do tłumaczenia konferencji na IS (pol. międzynarodowy język migowy). Simone podkreśliła, że głuchym tłumaczom zdecydowanie łatwiej jest dokonać przekładu na IS niż ich słyszącym kolegom.
Trenerka określiła funkcję tłumacza słyszącego mianem „feeding interpreter” (pol. „tłumacz zasilający”). Simone wskazała różnice między taką funkcją a tradycyjnym tłumaczeniem konferencyjnym tj. odmienne potrzeby tłumaczy oraz „niewidoczność” tłumacza wspomagającego. Następnie trenerka pokazała jak należy przygotować się do takiego tłumaczenia wykorzystując m.in. obrazkowe techniki notacji, które ułatwiają odbiór tekstu głuchym tłumaczom w obcym języku.
Kolejną częścią tego modułu szkolenia była praca zespołowa. Wszyscy uczestnicy mieli za zadanie podzielić się na grupy dwuosobowe – tłumacz słyszący i głuchy – i wspólnie opracować tłumaczenie tekstu w j. angielskim na IS. Uczestnicy mieli za zadanie uzgodnić między sobą sposób zapisu poszczególnych informacji. Po zakończeniu ćwiczenia Simone zwróciła się do tłumaczy z prośbą o podzielenie się refleksjami. Wielu z uczestników przyznało, że było to zupełnie nowe doświadczenie oraz podkreśliło korzyści płynące z takiej współpracy.
Trenerka podkreślała, że wykorzystanie technik obrazkowych w takiej formie zapisu ma na celu przedstawienia ogólnego obrazu wystąpienia i nie musi odzwierciedlać wszystkich szczegółów. Wyjaśniła, że zadanie głuchego tłumacza IS polega, ogólnie rzecz biorąc, na tym, co w języku angielskim określa się słowem „shake” (pol. „potrząsnąć”), czyli na „wydobyciu” ze struktury tekstu w Polskim Języku Migowym ekwiwalentów niezbędnych do przełożenia go na IS.


Blok  II – szkolenie dla głuchych tłumaczy PJM


W Niemczech, głusi, którzy chcą zdobyć zawód mają prawo bezpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego przez cały cykl kształcenia w jednym zawodzie. Jeśli chcą zmienić wykształcenie dokonując przekwalifikowania się, wówczas sami muszą pokryć  koszty tłumaczenia. Program kształcenia głuchych tłumaczy trwa półtora roku i składa się z ośmiu modułów (sześciu obowiązkowych i dwóch dodatkowych).

MODUŁY OBOWIĄZKOWE:
* trening pamięciowy
* nauka o przekładzie
* językoznawstwo
* przekład z tekstów pisemnych
* tłumaczenie symultaniczne

MODUŁY DODATKOWE:
* międzynarodowe języki migowe
* tłumaczenie z telepromptera

W związku z tym, że głuchym tłumaczom nieraz brakuje kwalifikacji umożliwiających uczestnictwo w zajęciach uniwersyteckich, wyrażono zgodę na udział w państwowym egzaminie dla tłumaczy języka migowego w Darmstadzie. Dzięki temu mogą uzyskać takie same uprawnienia jak ich słyszący koledzy w następujących konfiguracjach językowych:
* niemiecki język migowy i j. migowy innego kraju
* niemiecki język migowy oraz międzynarodowe języki migowe
* niemiecki język migowy oraz niemiecki w piśmie


Simone wspomniała o dwuletnim projekcie, realizowanym w ramach unijnego Projektu Dalszego Kształcenia przez organizacje zajmujące się kształceniem tłumaczy z Anglii, Czech, Niemiec i Polski - EuroSign. Projekt ten ma na celu uznanie zawodowych kwalifikacji głuchych tłumaczy języka migowego w Unii Europejskiej. Trenerka zaprosiła głuchych tłumaczy z Polski zainteresowanych udziałem w takim specjalistycznym szkoleniu. W Niemczech mieszka spora grupa niesłyszących Polaków w związku z tym istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi tłumaczeniowe.


Blok III – szkolenie dla słyszących tłumaczy PJM


W ramach warsztatów dla słyszących tłumaczy odbyły się zajęcia z radzenia sobie z emocjami w sytuacjach stresogennych.
Simone uczuliła uczestników na problemy związane z tłumaczeniem nazw własnych, zwłaszcza gdy niektóre litery mają podobny układ dłoni. W takich sytuacjach drugi tłumacz może wspomagać swego kolegę, zapisując obcobrzmiące lub niewyraźnie wypowiadane przez prelegenta nazwy. Następne ćwiczenie wykonywane w zespołach trzyosobowych miało na celu przygotowanie do radzenia sobie w wyżej wymienionej sytuacji tłumaczeniowej. Jeden uczestnik czytał tekst, drugi tłumaczył, a trzeci literował obcobrzmiące nazwy własne.
Kolejnym utrudnieniem podczas tłumaczenia może okazać się tłumaczenie prezentacji multimedialnej np. w formacie PowerPoint, ponieważ tłumacz nie może odwracać się plecami do odbiorców tłumaczenia. Simone podkreśliła również znaczącą rolę w tej sytuacji tłumacza wspomagającego, który dłonią może wskazać swojemu koledze kierunek ruchu.
Na zakończenie Simone życzyła wszystkim uczestnikom uśmiechu na twarzy i zadowolenia z wykonywanej  pracy, co może przekładać się na liczbę otrzymywanych zleceń.

 

 

Zdjęcia z warsztatów będzie można niedługo obejrzeć w naszej Galerii.

 

 

 

Opracowała: Małgorzata Bezubik