Dla tłumaczy

Protest ws prawie napisów TV Print E-mail
There are no translations available.

STPJM przyłącza się do protestu społeczności Głuchych w sprawie zmniejszenia ilości napisów w telewizyjnych przez TVP!

 

Oto treść oficjalnego pisma, które Stowarzyszenie Tłumaczy Polskeigo Języka Migowego, razem z Instytutem Polskiego Języka Migowego oraz Fundacją Promocji Kultury Głuchych KOKON wystosowały w wyrazie protestu w tej sprawie do władz Telewizji Polskiej:

 

 

Do wiadomości społeczności Głuchych.
Warszawa, 18.02.2010Rzecznik Prasowy TVP
Szanowny Pan
Stanisław Wojtera

Telewizja Polska S.A.
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa


Szanowny Panie,


Jako organizacje działające na rzecz mniejszości kulturowo-językowej jaką są Głusi chcielibyśmy zabrać głos w niezwykle istotnej naszym zdaniem sprawie. Na co dzień obserwujemy, jak utrudniony dostęp do programów informacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych mają jej członkowie. Wciąż stykamy się z przejawami dyskryminacji tej mniejszości w wielu dziedzinach społecznych, m.in. w mediach, czego przykładem jest niewielka liczba napisów dla osób niesłyszących.

Na stronie internetowej http://www.tvp.pl/dostepnosc, przeczytaliśmy, iż władze telewizji publicznej zamierzają obciąć budżet na napisy dla niesłyszących.

Jesteśmy zaniepokojeni takimi działaniami. Zgodnie z dyrektywą 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r., której artykuł 64 brzmi: „Prawo osób niepełnosprawnych i osób starszych do integracji i uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym Wspólnoty jest nierozłącznie związane ze świadczeniem dostępnych audiowizualnych usług medialnych. Środki pozwalające na osiągnięcie dostępności powinny obejmować między innymi: język migowy, wyświetlane listy dialogowe, dźwiękowa ścieżka narracyjna oraz prosta w obsłudze nawigacja”, telewizja publiczna powinna mieć obowiązek nadawania jak największej ilości programów z napisami.

Martwi nas, że pomimo postępu technologicznego i coraz bardziej dostępnych cyfrowych zasobów i technologii, z których może korzystać znakomita większość społeczeństwa, Telewizja Polska zdecydowała się zrobić krok do tyłu i wrócić do czasów, kiedy napisy były nieliczne i telewizja była dostępna tylko dla osób słyszących.Do końca 2009 r. łączny czas emisji programów z napisami dla niesłyszących w TVP1 i TVP2 wynosił ok. 8%. Jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie. Tym bardziej zdumiewa nas fakt, że czas ten zostanie jeszcze bardziej skrócony.

Pragniemy zwrócić Państwu uwagę, że Teleexpress jest jednym z nielicznych programów telewizyjnych dostępnych dla około stutysięcznej rzeszy odbiorców z wadą słuchu. Jest to dla nas swego rodzaju medialne "okno na świat", okno na świat, które znowu przed nami zostaje zamknięte. Telewizja Polska z jej zadaniami wynikającymi z celów i misji ogólnokrajowych nie powinna być instytucją w Państwie Polskim, która poddaje deprecjacji mniejszości oraz niepełnosprawnych obywateli. Oszczędności szukane w miejscach, gdzie można kogokolwiek skrzywdzić nie powinny być brane przez Państwa pod uwagę.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w przypadku społeczności Głuchych napisy odgrywają znaczącą rolę nie tylko w przyswajaniu informacji, ale także w nauce języka polskiego, do którego mają oni z oczywistych względów ograniczony dostęp.Z poważaniem,Prezes                                                                                      
Fundacji Promocji                                                    
Kultury Głuchych KOKON                                                 
Anna Taborska

 

Prezes
Instytutu Polskiego Języka Migowego

Małgorzata Czajkowska-Kisil

 

Prezes
Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego

Aleksandra Kalata-Zawłocka