PT TEPIS Drukuj Email

POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS to organizacja zawodowa tłumaczy języków fonicznych mogąca poszczycić się bogatą tradycją, długą listą osiągnięć i imponującą liczbą członków. Jej członkowie to w znacznej mierze znakomici profesjonaliści z godnym pozazdroszczenia dorobkiem zawodowym, pionierzy rozwoju środowiska tłumaczy przysięgłych w Polsce, a jednocześnie zaangażowani działacze i pasjonaci języków i przekładu. Swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielą się z nowicjuszami w dziedzinie tłumaczenia oraz z kolegami z branży tłumaczeń wizualno-przestrzennych. Jesteśmy im wdzięczni za okazane zainteresowanie, wsparcie i deklarację solidarności zawodowej.

Oto adres strony internetowej PT TEPIS: http://www.tepis.org.pl