IPJM Drukuj Email

IPJM - Instytut Polskiego Języka Migowego - to organizacja w pewnym sensie macierzysta dla STPJM. Wielu obecnych członków naszego Stowarzyszenia poznało się dzięki przynależności do i podczas wspólpracy w IPJM. Tam też zrodził się pomysł założenia STPJM.

IPJM jest nam bliski nie tylko ze względów sentymentalnych, ale i ideologicznych. Nasi członkowie angażują się we wspólną realizację wielu projektów o charakterze społeczno-kulturowym, popularyzujących wiedzę o Polskim Języku Migowym i Kulturze Głuchych, w przyszłości może również projektów badawczych.

Zapraszamy na strony IPJM: www.ipjm.org.pl