Szkolenie “Tłumaczenie z PJM na PL”

Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

Szkolenie “Tłumaczenie z PJM na PL”

8 Grudzień 2018 - 09:30 - 17:30

W tłumaczeniu z polskiego języka migowego na język polski tłumacze borykają się z trudnościami dwojakiego rodzaju: z jednej strony odbioru tekstu wyjściowego w PJM, z drugiej zaś sformułowania tekstu docelowego w języku polskim. Trudności w odbiorze tekstu zamiganego w PJM wynikają zazwyczaj z wizualno-przestrzennej natury PJM, na którą składają się w ujęciu ogólnym trójwymiarowość i symultaniczność, w ujęciu bardziej szczegółowym sposoby konstruowania znaczenia, klasyfikatory, elementy niemanualne. Trudności ze sformułowaniem tekstu docelowego w języku polskim mogą wynikać z braku wystarczającej biegłości w tym języku, nieznajomości stylów i rejestrów językowych, ubogiej frazeologii.

Tłumacze PJM potrzebują zatem przyjrzeć się swoim umiejętnościom rozumienia tekstów PJM i umiejętnościom tworzenia tekstów w języku polskim. Dlatego też szkolenie „Tłumaczenie z PJM na język polski” będzie poświęcone tym dwóm głównym aspektom przekładu. W części szkolenia poświęconej rozumieniu tekstów PJM będziemy analizować struktury gramatyczne, stylistyczne i dyskursywne, właściwe zrozumienie których zwiększa szansę na poprawne przetłumaczenie tekstu PJM na język polski. W części szkolenia dotyczącej tworzenia tekstów w języku polskimbędziemy z kolei pracować nad zwiększeniem prawidłowego użycia struktur gramatycznych, stylistycznych i dyskursywnych typowych dla tego języka.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Ćwiczenia będą uwzględniały zarówno pracę na mniejszych jednostkach językowych np. konkretnych konstrukcjach klasyfikatorowych, pytaniach retorycznych, wyrażeniach i zwrotach idiomatycznych podobnych do fałszywych-przyjaciół, jak również na całych tekstach. Uczestnicy będą mieli również możliwość przedyskutowania kwestii, z którymi mają trudności w swojej pracy, a prowadzące postarają się doradzić właściwe sposoby radzenia sobie z nimi.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się poczuć pewniej w tłumaczeniu  z polskiego języka migowego na język polski.

Trenerzy: Aleksandra Kalata-Zawłocka, Anna Hummel

Koszt szkolenia:

 • 100,00 zł – członkowie rzeczywiści STPJM
 • 120,00 zł –  osoby spoza STPJM i kandydaci do STPJM

Termin zgłoszenia na szkolenie: 1 grudzień 2018r.

Zapytania i zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesyłać na adres: biuro@stpjm.org.pl

Dodatkowe informacje:

 • Organizator (STPJM) zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych. O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo.
 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu i uzyskania zwrotu kosztów z nim związanych (opłaty za uczestnictwo):
  • w wysokości 100% wpłaconej kwoty pod warunkiem, że zgłosi chęć rezygnacji ze szkolenia nie później niż 14 dni przed wyznaczoną datą szkolenia,
  • w wysokości 50% wpłaconej kwoty pod warunkiem, że zgłosi chęć rezygnacji ze szkolenia na 7 dni przed wyznaczoną datą szkolenia. Po tym terminie Uczestnikowi nie przysługuje prawo do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów.
  • w przypadku odwołania szkolenia Organizator zwróci wpłaconą przez Uczestnikowi kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika.
 • Zgłoszenia rezygnacji można dokonać na adres email: biuro@stpjm.org.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 • Uczestnik może odstąpić swoje miejsce na liście uczestników innej osobie, pod warunkiem poinformowania o tym Organizatora przed szkoleniem.
 • Organizator może wystawić rachunek w formacie pdf za udział w wydarzeniu. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: m.lach@stpjm.org.pl  podając swoje dane potrzebne do wystawienia dokumentu (imię, nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania, w przypadku posiadania działalności gospodarczej nazwę firmy/instytucji i NIP).
   

Nasi Przyjaciele