XVIII World Congress of WFD

Głównym tematem kongresu WFD brzmi nastepująco: Prawa języków migowych dla wszystkich Temat kongresu jest nadrzędnym tematem XVIII Światowego Kongresu Światowej Federacji Głuchych (WFD), który podkreśla, że pełne korzystanie z praw do języka migowego jest kluczowe dla ułatwienia pełnego włączenia społeczności głuchych do społeczeństwa. Kongres będzie poruszał między innymi następujące tematy: Język migowy i DeafStudies Edukacja … Continue reading XVIII World Congress of WFD

DAC w Reykjavíku

Celem międzynarodowej konferencji głuchych naukowców i badaczy jest prezentacja i udostępnienie wyników badań, aby lepiej zrozumieć problemy, z którymi mamy do czynienia w środowisku akademickim, aby uzyskać uprawnienia do kontynuowania naszej pracy oraz utrzymania dalszej współpracy między naukowcami i badaczami.  Konferencje DAC odbywają się w różnych lokalizacjach na całym świecie co dwa lata, aby uczynić … Continue reading DAC w Reykjavíku

2018 Deaf Studies Conference

Żyjemy w czasach ogromnych zmian społecznych, politycznych i technologicznych, kiedy kategorie społeczne, tożsamości, granice stają się coraz bardziej płynne, a czas staje się coraz bardziej transformacyjny. Jakie nowe transformacyjne praktyki akademickie są możliwe w czasie trans-myślenia, czyli transdyscyplinarnego, transnarodowego, translokalnego, przejściowego i translacyjnego? W jaki sposób badania środowiska głuchych mogą zaangażować się w taką pracę … Continue reading 2018 Deaf Studies Conference

III Konferencja ProSign

Zespół PROSign (Europejskie Centrum Języków Obcych Rady Europy) we współpracy z Europejskim Forum Tłumaczy Języka Migowego, z przyjemnością ogłasza trzecią konferencję PRO-Sign, która odbędzie się w Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Belgradzkiego w Serbii w dniach 19 i 20 października 2018 r. Główne tematy konferencji to: wdrażanie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla europejskich języków migowych (ESOKJ/CEFR) … Continue reading III Konferencja ProSign

Szkolenie dla tłumaczy języka migowego

Tłumaczenie na wielojęzycznej konferencji i spotkaniach na wysokim szczeblu wymaga różnych umiejętności, niż jesteśmy często wykształceni. Standardy zawodowe, w których tłumacze języka migowego są proszeni o wykonanie usługi tłumaczeniowej,  zmieniają się i coraz częściej jesteśmy proszeni o tłumaczenie seminariów, konferencji i spotkań na wysokim szczeblu.  Stoimy przed konferencjami organizowanymi przez rządy, spotkania ministerialne, spotkania na … Continue reading Szkolenie dla tłumaczy języka migowego

RuszA.I.my w przyszłość!

Każdy rok przynosi nowe trendy i powoduje, że ciągłe poszukiwanie wiedzy i umiejętności nabiera nowych kształtów. Praca tłumacza to świat będący na styku różnych domen, specjalizacji i dziedzin. Rok temu zastanawialiśmy się nad przyszłością branży i liczbą, rodzajem i wielkością zleceń. W tym roku zerkamy na trend technologiczny, który wykracza poza naszą branże, ale jak … Continue reading RuszA.I.my w przyszłość!

Language Rights: Issues and Good Practices

Pracownia Lingwistyki Migowej we współpracy z Europejską Radą Języków zorganizuje w Warszawie międzynarodową konferencję zatytułowaną "Language Rights: Issues and Good Practices". Jej celem jest omówienie zagadnień związanych z prawami komunikacyjnymi (zarówno w kontekście języków fonicznych, jak i migowych) w odniesieniu do opieki zdrowotnej, edukacji, usług socjalnych, kontaktów z policją i wymiarem sprawiedliwości, migracji i starania … Continue reading Language Rights: Issues and Good Practices

Konferencja efsli 2018

Temat konferencji Europejskiego Forum Tłumaczy Języka Migowego: Interpreting in Employment Settings: You are (f/h)ired! Program konferencji

VII Seminarium efsliDI 2018

Zarząd Europejskiego Forum Tłumaczy Języka Migowego oraz ich zespół głuchych tłumaczy (efsliDI) z przyjemnością informują, że już nastąpiło otwarcie rejestracji  na nadchodzące doroczne VII seminarium efsliDI! Seminarium głuchych tłumaczy będzie miało miejsce w malowniczym Dubrowniku w dniach od 12 do 13 września 2018 r., tuż zaraz przed Nadzwyczajnym Zjazdem i konferencją EFSLI. Wyznaczeni trenerzy, Debra … Continue reading VII Seminarium efsliDI 2018

Konferencja SIGN 9

Polska czyli Pracownia Lingwistyki Migowej będzie gospodarzami niezwykłej międzynarodowej konferencji SIGN 9 w całości poświęconego głuchym, ich kulturze i językowi. Tłumacze i pasjonaci języka migowego koniecznie zarezerwujcie termin na międzynarodową konferencję SIGN 9. Więcej informacji o SIGN 9

Nasi Przyjaciele