LESICO 2020

Czwarta edycja międzynarodowej konferencji „Lesico” odbędzie się w Warszawie w dniach 21-23.08.2020r. Konferencja w całości dotyczy nauczania języka migowego jako języka ojczystego (Language 1 = L1) i języka obcego (Language 2 = L2). Konferencja jest miejscem wymiany różnorodnych doświadczeń oraz badań, wyniesionych z codziennej pracy osób nauczających języka migowego oraz europejskich i światowych stowarzyszeń skupiających … Continue reading LESICO 2020

Konferencja TISLR13

Głównym celem konferencji TISLR jest zapewnienie naukowcom możliwości wymiany doświadczeń, pomysłów i wyników badań w zakresie językoznawstwa. Przede wszystkim konferencja TISL13 ma na celu przybliżenie akademickiej społeczności najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań nad językiem migowym. Uwzględniane są różne dziedziny, w tym fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, semantyka, dyskurs, pragmatyka, socjolingwistyka, psycholingwistyka, akwizycja języka i neurolingwistyka. Będzie … Continue reading Konferencja TISLR13

XVIII World Congress of WFD

Głównym tematem kongresu WFD brzmi nastepująco: Prawa języków migowych dla wszystkich Temat kongresu jest nadrzędnym tematem XVIII Światowego Kongresu Światowej Federacji Głuchych (WFD), który podkreśla, że pełne korzystanie z praw do języka migowego jest kluczowe dla ułatwienia pełnego włączenia społeczności głuchych do społeczeństwa. Kongres będzie poruszał między innymi następujące tematy: Język migowy i DeafStudies Edukacja … Continue reading XVIII World Congress of WFD

KONFERENCJA WASLI 2019

Tematem konferencji jest "Honouring the Past, Treasuring the Present and Shaping the Future”. Podczas konferencji będziemy świętować współpracę tłumaczy z społecznością głuchych na całym świecie.  Komitet Organizacyjny WASLI kierowany przez Michelle Ashley z Australii, zorganizował miejsce konferencji na  Université Paris-Descartes. Jest to centralnie położone miejsce w sercu paryskiej Dzielnicy Łacińskiej, w którym znajdują się wiele … Continue reading KONFERENCJA WASLI 2019

Media dla wszystkich VIII

Ta konferencja dotyczy zrozumienia w coraz bardziej złożonym środowisku medialnym. Zrozumienie nie tylko treści audiowizualnych, ale także zrozumienia między producentami, konsumentami i prosumentami, zrozumienie związanych z nimi procesów technicznych i poznawczych, zrozumienie potrzeb i pragnień konsumentów oraz zrozumienie i warunki pracy z wielu innych perspektyw. Celem konferencji jest przyciągnięcie pracowników naukowych, badaczy, praktyków językowych, tłumaczy … Continue reading Media dla wszystkich VIII

DAC w Reykjavíku

Celem międzynarodowej konferencji głuchych naukowców i badaczy jest prezentacja i udostępnienie wyników badań, aby lepiej zrozumieć problemy, z którymi mamy do czynienia w środowisku akademickim, aby uzyskać uprawnienia do kontynuowania naszej pracy oraz utrzymania dalszej współpracy między naukowcami i badaczami.  Konferencje DAC odbywają się w różnych lokalizacjach na całym świecie co dwa lata, aby uczynić … Continue reading DAC w Reykjavíku

Nabór do STPJM

Mamy przyjemność ogłosić, że dnia 26 stycznia o godz. 10.00 w Warszawie odbędzie się nabór kandydatów do STPJM. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych członkostwem w STPJM na spotkanie z naszym Zarządem. Adres miejsca spotkania rekrutacyjnego podamy niebawem. Podczas spotkania kandydaci do STPJM odbędą rozmowę kwalifikacyjną dotyczacą zagdanień etycznych, związanych z kulturą Głuchych oraz przejdą test sprawdzający poziom … Continue reading Nabór do STPJM

Tłumaczenie w j. angielskim jako trzeci język

Coraz częściej tłumacze języka migowego są proszoni o wykonanie usługi tłumaczeniowej na język angielski. Podczas dwudniowego szkolenia nauczysz się strategii językowych i radzenia sobie z nimi, aby sprostać tym wymaganiom.  Szkolenie to połączenie teorii i praktyki i obejmuje: Trzeci język w tłumaczeniu i warunki międzynarodowe Strategie językowe w sytuacjach formalnych i nieformalnych Radzenie sobie ze strategiami … Continue reading Tłumaczenie w j. angielskim jako trzeci język

Spotkanie konsultacyjne

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie konsultacyjne dotyczące opisu kwalifikacji rynkowej „Tłumaczenie między językiem polskim a polskim językiem migowym”, które odbędzie się 12 grudnia w godzinach 13.00-19.00 przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie (Centrum konferencyjno-szkoleniowe Golden Floor Tower, sala W7, 32 piętro). Spotkanie ma … Continue reading Spotkanie konsultacyjne

Nasi Przyjaciele