XVIII World Congress of WFD

Głównym tematem kongresu WFD brzmi nastepująco: Prawa języków migowych dla wszystkich Temat kongresu jest nadrzędnym tematem XVIII Światowego Kongresu Światowej Federacji Głuchych (WFD), który podkreśla, że pełne korzystanie z praw do języka migowego jest kluczowe dla ułatwienia pełnego włączenia społeczności głuchych do społeczeństwa. Kongres będzie poruszał między innymi następujące tematy: Język migowy i DeafStudies Edukacja … Continue reading XVIII World Congress of WFD

2018 Deaf Studies Conference

Żyjemy w czasach ogromnych zmian społecznych, politycznych i technologicznych, kiedy kategorie społeczne, tożsamości, granice stają się coraz bardziej płynne, a czas staje się coraz bardziej transformacyjny. Jakie nowe transformacyjne praktyki akademickie są możliwe w czasie trans-myślenia, czyli transdyscyplinarnego, transnarodowego, translokalnego, przejściowego i translacyjnego? W jaki sposób badania środowiska głuchych mogą zaangażować się w taką pracę … Continue reading 2018 Deaf Studies Conference

Language Rights: Issues and Good Practices

Pracownia Lingwistyki Migowej we współpracy z Europejską Radą Języków zorganizuje w Warszawie międzynarodową konferencję zatytułowaną "Language Rights: Issues and Good Practices". Jej celem jest omówienie zagadnień związanych z prawami komunikacyjnymi (zarówno w kontekście języków fonicznych, jak i migowych) w odniesieniu do opieki zdrowotnej, edukacji, usług socjalnych, kontaktów z policją i wymiarem sprawiedliwości, migracji i starania … Continue reading Language Rights: Issues and Good Practices

Konferencja efsli 2018

Temat konferencji Europejskiego Forum Tłumaczy Języka Migowego: Interpreting in Employment Settings: You are (f/h)ired! Program konferencji

Konferencja SIGN 9

Polska czyli Pracownia Lingwistyki Migowej będzie gospodarzami niezwykłej międzynarodowej konferencji SIGN 9 w całości poświęconego głuchym, ich kulturze i językowi. Tłumacze i pasjonaci języka migowego koniecznie zarezerwujcie termin na międzynarodową konferencję SIGN 9. Więcej informacji o SIGN 9

Kolonializm w historii Głuchych

W jaki sposób kolonializm stosuje się do Historii Głuchych?  Omawiany temat konferencyjny można interpretować na różne sposoby, na przykład: Doświadczenia środowiska głuchych w epoce kolonialne w różnych krajach. Wpływ kolonializmu na społeczności i organizacje głuchych i ich języki. Kolonializm jako rama teoretyczna do analizy systemów takich jak filozofia i metody nauczania głuchych. Kolonializm mógł mieć … Continue reading Kolonializm w historii Głuchych

Tłumaczenie wczoraj, dziś i jutro.

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wzięcia udziału w VI konferencji z cyklu Imago mundi pod tytułem Tłumaczenie wczoraj, dziś i jutro.   Przekład towarzyszy ludzkości od tysiącleci i jest podstawowym mechanizmem kulturowym. Na kolejną konferencję z cyklu Imago mundi zapraszamy tłumaczy i przekładoznawców zainteresowanych historią tłumaczenia, jego przemianami oraz wyzwaniami i perspektywami na … Continue reading Tłumaczenie wczoraj, dziś i jutro.

XI Światowa Konferencja im. Heleny Keller

Główne hasło Światowej Konferencji brzmi: “Our rights; Our Voice; We lead the Way” ("Nasze prawa. Nasz głos. My prowadzimy."). Konferencja im. Heleny Keller skupi się na wzmocnieniu praw człowieka, demokracji i równości włączając wszystkich głuchoniewidomych we wszystkich dziedzinach życia społecznego na szczeblu globalnym, regionalnym, narodowym i lokalnym. Więcej informacji o konferencji: http://www.wfdb.eu/wfdb-world-conference-2018/ http://www.fasocide.org/es/hkwc/

FEAST 2018

Siódme spotkanie konferencyjne "Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory", inaczej w skrócie FEAST odbędzie się  we Włoszech na Uniwersytecie w Wenecji. FEAST jest częścią projektu badawczego "The Sign Hub: Zachowanie, badanie i wspieranie dziedzictwa językowego, historycznego i kulturowego europejskich społeczności środowiska głuchych z integralnym zasobem" (2016-2020) finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu … Continue reading FEAST 2018

Nasi Przyjaciele