LESICO 2020

Czwarta edycja międzynarodowej konferencji „Lesico” odbędzie się w Warszawie w dniach 21-23.08.2020r. Konferencja w całości dotyczy nauczania języka migowego jako języka ojczystego (Language 1 = L1) i języka obcego (Language 2 = L2). Konferencja jest miejscem wymiany różnorodnych doświadczeń oraz badań, wyniesionych z codziennej pracy osób nauczających języka migowego oraz europejskich i światowych stowarzyszeń skupiających … Continue reading LESICO 2020

Konferencja STPJM

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego wraz z Instytutem Lingwistyki Stosowanej UW zapraszają na jubileuszową konferencję STPJM: "Tłumacz języka migowego - kim był? Kim jest? Kim będzie?"   10 lat temu powstała pierwsza w Polsce organizacja zawodowa tłumaczy języka migowego - Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego. Naszym celem była praca na rzecz profesjonalizacji zawodu tłumacza PJM … Continue reading Konferencja STPJM

XXXIII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego

W imieniu Rady Naczelnej i Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS mam przyjemność raż jeszcze zaprosić Państwa na doroczną Konferencję PT TEPIS-XXXIII Warsztaty Przekładu Sądowego i Specjalistycznego.  Program XXXIII Warsztatów Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego O XXXIII Warsztatach Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego

“Looking back and looking forward!”

W okresie letnim 1919 r. podpisano traktat wersalski kończący pierwszą wojnę światową. Dzięki temu wydarzeniu powstała Liga Narodów i Międzynarodowa Organizacja Pracy, co zapoczątkowało nową erę wielostronnej dyplomacji i - ze względu na rozwój języka angielskiego jako języka międzynarodowego - potrzeba stworzenia zespołu tłumaczy konferencyjnych. W ciągu ostatniego stulecia branża tłumaczy konferencyjnych zmieniała się i stała … Continue reading “Looking back and looking forward!”

Konferencja tłumaczy 2019

Świat tłumaczeń nigdy wcześniej nie ulegał tak dynamicznym przeobrażeniom. Każdy rok przynosi nowe pomysły, rozwiązania, szanse i zagrożenia dla dotychczasowego modelu pracy tłumaczy i biur. Jednocześnie w tak dynamicznie komunikującym się świecie rola tłumacza jest nie do przecenienia. Kunszt językowy, znajomość kultury i jej niuansów to wciąż obszar komunikacji, w której tłumacze stanowią elitę intelektualną … Continue reading Konferencja tłumaczy 2019

Konferencja TISLR13

Głównym celem konferencji TISLR jest zapewnienie naukowcom możliwości wymiany doświadczeń, pomysłów i wyników badań w zakresie językoznawstwa. Przede wszystkim konferencja TISL13 ma na celu przybliżenie akademickiej społeczności najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań nad językiem migowym. Uwzględniane są różne dziedziny, w tym fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, semantyka, dyskurs, pragmatyka, socjolingwistyka, psycholingwistyka, akwizycja języka i neurolingwistyka. Będzie … Continue reading Konferencja TISLR13

Honorowy patronat M. St. Warszawy

Z ogromną radością informujemy, że nasza konferencja jubileuszowa „Tłumacz języka migowego – kim był? Kim jest? Kim będzie?” została objęta honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta, Rafała Trzaskowskiego! Jest to niewątpliwie wyraz uznania dla naszej dziesięcioletniej pracy na rzecz środowisk tłumaczy PJM, głuchych i słyszących odbiorców ich tłumaczeń i podwyższania jakości tłumaczenia PJM w Polsce. Jesteśmy … Continue reading Honorowy patronat M. St. Warszawy

Intermedia 2019

Intermedia to grupa badawcza założona w 2014 r. przez naukowców z czterech polskich uniwersytetów, prowadzących badania w zakresie przekładu audiowizualnego oraz dostępności mediów dla osób z dysfuncjami wzroku i słuchu. Naszym celem jest podejmowanie wspólnych inicjatyw naukowych, takich jak projekty badawcze i organizacja konferencji poświęconej przekładowi audiowizualnemu. Wspólnie chcemy przyczynić się do rozwoju badań nad … Continue reading Intermedia 2019

Gość specjalny

Gościem specjalnym naszej jubileuszowej konferencji będzie Ivana Bućko, prezes Europejskiego Forum Tłumaczy Języka Migowego (efsli). Zapraszamy do udziału w konferencji i rozmowy z panią prezes o tym, jak efsli może wspierać rozwój tłumaczenia języka migowego w Polsce!   Więcej informacji o konferencji Strona konferencyjna “TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO – KIM BYŁ? KIM JEST? KIM BĘDZIE?”

AGM i konferencja EFSLI 2019

Od 6 do 8 września 2019 w Malmö w Szwecji odbędzie się Zjazd EFSLI i konferencja! Gospodarzem imprezy jest Szwedzkie Stowarzyszenie Tłumaczy Języka Migowego, które świętuje swoje 50-lecie. Wydarzenie zapowiada się spektakularnie, z mnóstwem ciekawych wykładów, niesamowitych europejskich kolegów, koleżanek. I oczywiście częstych i dobrze zaopatrzonych przerw fika.   Główne hasło konferencyjne efsli 2019: Informacja … Continue reading AGM i konferencja EFSLI 2019

Nasi Przyjaciele